Tradisjonelle arrangementer

TRADISJONELLE ARRANGEMENTER.

Tenkedagen.

22. februar er en internasjonal speiderdag.

I Flosta er dagen lagt til nærmeste onsdag. Vi har da høytidelig opptagelse av speidere i alle enheter.

Tradisjon i Flosta er at hele gruppa fornyer sitt speiderløfte etter opptagelsen. Vi bruker våre tenke-dagskort og tenker på speidere i hele verden. Foresatte og andre familiemedlemmer er velkomne.

St. Georgsdagen,

23 april er en internasjonal speiderdag.

Også denne dagen er lagt til nærmeste onsdag og opplegget er varierende.

Flagg & Bannerkonkurranse.

Intern, årlig patruljekonkurranse i tropp. Vinneren blir vår Flaggpatrulje, toeren blir Bannerpatrulje. Ved ulike arrangement blir patruljene brukt, slik som 17. mai og av og til på leir.

Denne konkurransen gjennomfører vi ikke pr. nå da vi kun har en patrulje i tropp.

17.  mai.

Deltagelse ved/i Flosta kirke. Vi legger ned krans ved Even Thorsens bauta, deltar i gudstjenesten og legger ned blomster i Minneparken.

Flaggpatruljen har flaggborgen i 17. maitoget i Kilsund.

Dugnad.

Som regel er det 2-3 dugnader i året for foresatte.

Småspeiderkonkurranse.

Kretskonkurranse for bevere og flokkspeidere. Vanligvis foregår denne på Hove.

Speideraksjonen.

Nasjonal pengeinnsamling hver vår, i samarbeid med en humanitær organisasjon. De siste årene har det vært Flyktningehjelpen. Deltagelse i Sp. Aksjonen er ikke valgfritt, det er rett og slett en del av å være speider.

Kretsbannerkonkurranse.

Kretskonkurransen er en årlig konkurranse hvor patruljens speiderkunnskaper og samarbeid settes på prøve.. Arrangementet går på rundgang mellom de ulike gruppene. Vinneren får Kretsbanneret for oppbevaring til neste konkurranse. Patruljen kan bli spurt om å delta ved ulike arrangementer der banneret naturlig hører med. De tre første plassene får også delta i NM i speiding.

Stort sett en leder fra Flosta tilstede. Det er alltid en kontaktperson (hjemmeleder) tilgjengelig for arrangøren.

Sølvøkskonkurranse.

Kretskonkurranse for peff (patruljefører) og ass (patruljeførerassistent). Vinneren får Sølvøksa for oppbevaring til neste konkurranse.  Speidergruppa som vinner tre år på rad, får øksa til odel og eie.

Sjelden en leder fra Flosta tilstede. Det er alltid en kontaktperson (hjemmeleder) tilgjengelig for arrangøren.

Jota/Joti --- jamboree on the air/jamboree on the internet eller radio/nettspeiding.

I mange år har vi tilbrakt “Jotahelga” på Storemyr, Fevikgruppas speiderområde. Grimstad speiderråd er arrangør. Det er vanlig at flokk, tropp og rovere reiser på dette arrangementet.