Historikk, Flosta Speidergruppe

HISTORIKK.

Speiderbevegelsen i Flosta ble startet opp av Tore Tellefsen høsten 1951. Den formelle stiftelsen av 1. Flosta guttespeidere var i februar 1952 med høytidelig opptagelse av de første speiderne. I mai 1952 kom jentene i gang med Flosta 1. pikespeidere, stiftet av Cecilie Olsen og Ingrid Ytterdal. Speideraktiviteten i Flosta har vært sammenhengende siden 1951 med varierende medlemstall. Etter omorganiseringen i NSF i 1978 har vi nå felles speidergruppe for jenter og gutter. Speidernes fellesorganisasjon er i dag en felles enhet for alle speiderforbund og korps.

SPEIDERHYTTA er basen for gruppa. Den ligger i utkanten av Kalvøsunds festning, på kommunalt friareal. Hytta er opprinnelig en offisersbrakke fra krigen, den eneste gjenstående bygning fra den tid. Brakka var totalt forfalt på slutten av 60 tallet, men i 1968 ble det inngått en avtale med Moland kommune om disposisjonsrett for speiderne. I 1995 ble avtalen fornya, 40 år fremover.

Hytta ble restaurert på dugnad og er siden godt vedlikeholdt. De siste 10 åra har hytta gjennomgått en stor forvandling innvendig, det siste arbeidet ble gjort høst/vinter 2011/2012. Hyttetaket ble lagt nytt i 2010.

SOVESAL A ble høytidelig åpna under Jota arrangementet i oktober 2004. I tillegg til sovesal brukes rommet til tørkeplass og oppbevaring av utstyr.

GJERTRUD er grunnmuren som Sovesal A står på. I Gjertrud oppbevares noe av gruppas utstyr.

UTLEIE AV HYTTA går opp og ned. Medlemmer bruker hytta fritt til ulike typer speider arrangement. Til annet bruk betaler medlemmene og deres familier en liten sum.

ØKONOMI OG KONTINGENTER.

Gruppa står selv for alle utgifter til hytte og anlegg. Forsikring, kommunale avgifter og strøm er de største årlige utgiftspostene. Vedlikeholds-utgiftene kan innimellom bli store, slik som nytt tak. Fra Arendal kommune mottar gruppa hvert år kulturmidler (varierende sum) til speiderarbeid og “organisasjons eide “ bygninger.

Årskontingenten (inneholder forsikring) er for tiden kr. 990 pr. medl. hvorav gruppa får kr. 370,Norges speiderforbund (NSF) kr.470 og Aust- Agder krets kr.150.

AKTIVITETER blant speiderne er forskjellig. Det drives trening i speiderferdigheter; kart og kompass, førstehjelp, knuter, naturkunnskap, aktivt friluftsliv, turer m.m. – både praktisk og teoretisk viten.

“ Å ta merker “ er populært. Speiderne må bevise kunnskap og ferdighet før de får tildelt merker.

LEIR FOR LEDERE, TROPP & ROVERLAG er en spennende opplevelse. Hvert fjerde år er det landsleir med mange tusen deltakere.  I 2013 het leiren Ganske Imponerende og fant sted i Stavanger, vi deltok med ca. speidere.  To år forskjøvet er det kretsleir for Aust Agder. 2015 ble leiren lagt til Møsvatn i Telemark og Flostaspeidere var deltakere også her. Norges nordligste leir var i Bodø i 2017, under navnet Helt vilt og med et mål om 14 dagers leir på 7 dager. Med midnattssol og en fantastisk natur ble dette en utrolig opplevelse.

UTENLANDSLEIRER er for mange en ekstra spennende opplevelse. Kretsleiren I  2007 var i Tolmers, England. Det var da 100 år siden Baden-Powell arrangerte den første gutteleiren på Brownsea Island. Det var en flott jubileumstur, hvor vi blant annet fikk besøkt verdensjamboreen.

I 2011 ble det kretsleir i Sverige og også denne gang ble det anledning å besøke jamboreen.

Året mellom lands og kretsleir drar vi gjerne på en mindre tur, alene eller sammen med en annen gruppe. Men, i 2012 ble det ikke noen liten tur. Det ble Danmarksleir med 35.000 deltakere da dette var noe speiderne ønska.

Les også infoen: Gruppa- inndeling o.a.  og Tradisjonelle arrangementer (Gruppa).